Oppimateriaalia koulukurssia täydentämään

Minulta kysellään usein lisämateriaalia oppilaille, joita matematiikka kiinnostaa ja joille koulu ei tarjoa riittävästi haastetta. Olen suositellut seuraavia:

Mitä muita resursseja tiedätte?